Yeşil Türbe

Yeşil Külliyesi’nin en tanınmış yapısı olan türbe, 1421 yılında Çelebi Sultan Mehmed tarafından Hacı İvaz Paşa’ya yaptırılmıştır.  Türbe “Yeşil” adını, literatüre “Üretilmesi İmkansız Seramik” olarak geçen mavi, yeşil ve turkuaz renkli İznik çinilerinden almıştır.

Duvarlarla beş bölüme ayrılmış bir kriptaya (mezar odası) sahip olan türbe, sekizgen gövdelidir. Dıştan cephelerinde ve pencere alınlıklarında mavi beyaz çiniler ile hadîs-i şerifler yer almaktadır.

Çivi kullanılmadan birbirine geçme yöntemiyle (kündekâri) oluşturulmuş ahşap kapısında, külliyedeki ahşap işlerinin ustası olarak “Amel-i Hacı Ali bin Ahmed-i Tebrîzî” ibaresi vardır. Ayrıca diğer ustaları, Nakkaş Ali bin İlyas Ali ve Mehmed el Mecnun’dur.

Yapının iç duvarları, 3.00 metre yüksekliğe kadar çinilerle kaplıdır. Her beden duvarında altlı üstlü iki, kubbe kasnağında ise birer pencere bulunmaktadır. Dikdörtgen pencereler çini bordürlerle çevrelenmiş, sivri kemer şeklindeki pencere alınlıklarında ayet ve hadisler yazılmıştır. Pencere aralarında “sâlbekli şemse” motifleri vardır.

Türbede dokuz adet sanduka bulunur. Çelebi Mehmed’in sandukası ve mihrap; kabartma sarı, lacivert ve beyaz çinilerle kaplıdır. Diğer sandukalar; Çelebi Mehmed’in şehzadeleri Mustafa, Mahmud, Yusuf Çelebiler ile kızları Selçuk, Sittî, Ayşe, Hafsa Sultanlara ve sütannesi Dâye Hatun’a aittir.

Türbe,  2005-2009 yılları arasında restore edilmiştir.