Tophane Parkı, ismini bu parkın içinde bulunan geçmişte ramazan aylarında iftar ve sahur vaktini haber vermek için patlatılan toplardan alır. Tophane parkında tarihi topların haricinde; Saat Kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri bulunmaktadır.

OSMAN GAZİ TÜRBESİ

Osman Gazi, Balaban Bey kalesinden Bursa’nın kuşatma harekâtını yürütürken, burada bulunan manastırın gümüş gibi parlayan kurşun kaplı kubbesini oğlu Orhan Gazi’ye göstererek buraya defnedilmesini vasiyet ettiği rivayet edilmektedir.  Bu sebeple,  Bursa’nın fethinden sonra Orhan Gazi tarafından bugünkü Tophane Parkı olarak bilinen yere defnedilmiştir. Halk arasında “Osmancık” veya “Manastır” Türbesi olarak da bilinir. Selçuklu sultanı tarafından Osman Gazi’ye gönderilen ve 1801 yılındaki yangında yandığı düşünülen büyük bir davul ve bir tespihin bulunmasından dolayı bir zamanlar  “Davullu Manastır” adıyla da anılmıştır.

1855 yılındaki depremde yıkılan türbe, 1863’te dönemin padişahı Sultan Abdülaziz tarafından bugünkü şekliyle yeniden yaptırılmıştır. Küfeki (köfeke) taşından yapılan türbenin üzeri, sekizgen kenar üzerine kubbe ile kapatılmıştır. Kuzeydeki ahşap bir antreden türbeye girilir. Kapının üstündeki mermer taşa kabartma tarzıyla yazılmış dört satırlık kitabesinde, türbenin Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Türbe yedi pencere ile aydınlatılmaktadır. Her tarafı sedef kakma parmaklıklar ile çevrili sanduka, Osman Gazi’ye aittir. Türbede ayrıca Osman Gazi’nin oğlu Alaaddin (1332), Orhan Gazi’nin eşi Asporça Hatun, Asporça Hatun’un oğlu İbrahim, I. Murad’ın oğlu Savcı Bey (1385) ve isimleri bilinmeyen 12 kişinin sandukaları bulunmaktadır.

Osman Gazi Türbesi Bursa ve Cumalıkızık “Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” başlığı ile 2014 yılında UNESCO dünya mirasları listesine girmiştir.

ORHAN GAZİ TÜRBESİ

Türbe’nin ilk olarak 1354 yılında yapıldığı tahmin edilmektedir. Zemininde Saint Elia Kilisesi’ne ait mozaikler yer almaktadır. 1855 depreminde yıkılan türbe, bugünkü haliyle Sultan Abdülaziz döneminde 1863 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı olan türbe, dört sütun üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin içi kalem işleriyle kartuşlar şeklinde süslenmiş, pandantifler ve pencere alınlıkları iri barok motiflerle bezenmiştir. Türbe içerisinde, ortada pirinç parmaklıklarla çevrili sanduka Orhan Gazi’ye aittir. Sandukası üzerinde daha öncesinde işlemeli bir örtü bulunmaktaydı ve üzerinde “şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir” anlamına gelen “Şefaat-i li ehl-i kebâir-i min ümmeti”  Hadis-i Şerif’i yazılıydı. Fakat bu örtü Eylül 2004’te çalınmış ve 2011 yılında da yenisi yapılmıştır. Türbede ayrıca, Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun, Nilüfer Hatun’un oğlu Kasım (1347), Nilüfer Hatun’un kızı Fatma, Cem Sultan’ın oğlu Abdullah (1481), II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkud (1513) ve Yıldırım Bayezid’in oğlu Musa Çelebi’nin (1413) sandukaları ile birlikte, isimleri bilinmeyen 14 kişiye ait sanduka bulunmaktadır.

Orhan Gazi Türbesi Bursa ve Cumalıkızık “Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” başlığı ile 2014 yılında UNESCO dünya mirasları listesine girmiştir.

SAAT KULESİ

Tophane Parkı içerisinde bulunan saat kulesi ilk olarak Sultan Abdülaziz Dönemi’nde yaptırılmıştır. Yıkıldığı için günümüze ulaşmayan bu kule, kare planlı ve üç katlıydı. Kesme taştan yapılan kulenin 2. ve 3. katında balkon bulunmaktaydı ve 3. katın Bursa’ya bakan yüzünde bir saat bulunuyordu.

Bugünkü kule 1905 yılında yapılmıştır. Şehri her yerden görebilecek bir yerde bulunduğundan, yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. Bu saat kulesi, Sultan Abdülhamid’in tahta çıkışının 30. yılı onuruna 1905 senesinde (Hicri 1323) bitirilmiş, açılışı Vali Münir Ahmed Paşa tarafından yapılmıştır. Giriş kapısından en üst katına 89 basamak ile çıkılmaktadır.