Mudanya Hagios Yuannes Kilisesi (Dündar Evi)

Dündar Evi’nin gerçek adı Yuannes Kilisesidir ve 19. yüzyılda yapıldığı bilinmektedir. Rumların bölgeyi terk etmesi ardından özel mülkiyetin olmuştur.  Ana giriş, kemerli taş bir kapıdandır. Giriş bölümü 3 katlıdır.Giriş katında pencereler küçük ve karedir. İkinci katta pencereler daha büyüktür ve dikdörtgendir. Üçüncü katta ise pencere üstleri kemerle tamamlanır. Ana ibadet bölümü tek katlıdır. Yan cephelerde kemerli pencerelerle dışarıya açılır. Her iki tarafta oval çıkmalar bulunur. Ön cephede, ana girişin sağında ve solunda, silinmiş, taş oyma işlemeler vardır. İkinci katta, duvar arasındaki, taştan oyma işlemelerle Bizans mimarisine özgü motifler kullanılmıştır.