Yaptıranı kesin olarak bilinmemekte birlikte, giriş kapısında 1453 tarihi yazılı bir levha bulunmaktadır. Kayıtlarda “Hacı Ali Zağili Mağrabi”, “Eski Cami”, “Cami-i Atik” ve “Tekke-i Atik” gibi isimlerle geçmektedir. Batı duvarında bulunan tahminen onarım kitabeleri olduğu düşünülen iki kitabeden birincisinde Müezzin Molla Hasan 1760-1761 ve ikicisinde de Kaymakam Hasan Fehmi Bey 1893-1894 yazılıdır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı camidir. Asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeri çatı ve üstü kiremit örtülüdür. Kuzey doğu köşesinde kare kaideli ve sıvalı silindirik gövdeli güdük minaresi yer almaktadır.

 

Bunlara da gözatın