Keles ilçesindedir. Sultan 1. Murat tarafından Keles'te yaptırılan caminin vakfına gelir getirmek için yaptırılmıştır. 1. Murat’ın oğlu Yakup Çelebi bu hamama Mudanya’daki zeytin bahçeleri vakfetmiştir. Dikdörtgen planlı olan yapıda, iki eş kare planlı bölüm bulunur. Hamam günümüzde aslına uygun olarak hizmet vermektedir.