İznik Böcek Ayazması

Bugün yol kotunun altında kalan ve beton bir merdiven yardımıyla inilen yapı ile ilgili 19. yüzyılın sonlarına kadar ayin yapıldığı, şehre gelen seyyah ve gezginler tarafından bildirilmektedir. 1921’e kadar ayazma olarak kullanılan yapı, dıştan kare bir görünüme sahiptir. İç kısmı kubbe ile örtülü yapının bu kısma kadarki duvarları moloz taş-tuğla örgüden, kubbe ile birlikte kemerler ve giriş kapı alınlığı tuğladan yapılmıştır.

Yapının içinde biri köşeli, diğer üçü ise kemerli olan nişler bulunmaktadır. Kısmi olarak yapı duvarlarında Erken Bizans dönemine tarihlenen devşirme malzemeler bulunmaktadır. Yapının orta kısmında 1,10x1 metre ölçülere sahip bir havuz bulunmaktadır. Yapının bu kısmında bulunan MS 2. yüzyıla tarihlenen İbranice yazıtta; Her bedene iyi olanı verir. Çünkü O’nun lûtfu ebedidir ibaresi ile menorah (yedi kollu şamdan) figürü yer almaktadır. Ayrıca bu alanda devşirme olarak kullanılmış Hristiyan İmparator yüce kral Mikhael’in Kulesi yazılı bir Yunanca yazıt da bulunmaktadır. Yapı, araştırmacılar tarafından 6. yüzyıla tarihlenmektedir.