İnebey Hamamı

I. Murad’ın subaşısı ve Yıldırım Bayezid döneminin önemli şahıslarından olan Eyne Bey (İnebey) tarafından yaptırıldığı bilinen hamamın bazı kaynaklarda Ahmet Çavuş adında bir zat tarafından yaptırıldığı da söylenmektedir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, bulunabilen ilk resmi kayıt 1485 yılına ait olduğu için 15. yüzyıla tarihlenebilmektedir. Hamam, yapının doğu duvarına bitişik ve aynı adı taşıyan medrese ile birlikte yaptırılmış ve yaptırıldığı dönemde geliri medreseye vakfedilmiştir.

Tek hamam olarak inşa edilmiş küçük ölçekli ve sade bir yapıdır.

Dar ve uzun bir plan şemasında ele alınan hamam soğukluk (soyunmalık olarak da tabir edilir), ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşur. Isıtma sistemi ile çalışan hamamda külhan (ocak) ve su deposu da bulunmaktadır. 

Günümüzde de hamam olarak özgün işlevini devam ettirmektedir.