İbrahim Paşa Mahkeme Hamamı

Hamam, Çandarlı Hayrettin Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından, H.825 (1421) yılındaki vakfiyesine göre İznik’teki imaretine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Bir rivayete göre, yapının içinde bulunduğu mahallede kadı konağının yer alması nedeniyle, mahalle, hamam ve caminin “Mahkeme” adıyla da anıldığı bilinmektedir.

Hamam, çifte hamam olarak yapılmış olup; erkekler ve kadınlar bölümleri bulunmaktadır. Kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk (soyunmalık), sıcaklık, halvet, su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır. Günümüzde yapının bir kısmı özgün işlevini sürdürürken diğer kısmı kültür merkezi olarak kullanılmaktadır.