Daye Oğlu (Dayıoğlu) Hamamı

Hamamın yaptıranı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yapıya ilişkin bulunabilen en erken tarihli kaydın 1605 yılına ait olması nedeniyle, hamamın bu tarihten önce yaptırılmış olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca hamamın Emir Sultan Külliyesi’nin vakıf gelirleri arasında kaydedildiği tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. “Sürmeli Hamam” ve “At Pazarı Hamamı” adlarıyla da anılmış olan hamamın “Daye Oğlu” adı zamanla “Dayıoğlu” şekline dönüşmüş ve halk arasında da bu şekilde söylenegelmiştir.

Daye Oğlu Hamamı, erkek ve kadınlar kısmından oluşan bir “çifte” hamamdır. Erkekler ve kadınlar kısmının plan şeması ve boyutları birbirinin aynıdır. Hamamın kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk (soyunmalık), ılıklık, sıcaklık, halvet, su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır. Yapı, 1605, 1684 ve 1759 yıllarında onarım görmüş olup özgün işlevini sürdürmektedir.