Çekirge Sultan Kaplıcası 14. Yüzyılda inşa edilmiş ve vakıf olarak bağışlanmıştır. Bursa Hamamları adlı eserde; Çekirge Hamamı diye anılan kaplıcanın, 1316 yılında, evliya mertebesine ulaşmış bir kişi tarafından yaptırılıp bağışlandığı ve bu bağışın sicil kayıtlarına ( Bursa sicilleri 231 Shf.25 ) işlendiği belirtilmektedir.