Boyacıkulluğu Köprüsü

Gökdere deresi üzerine inşa edilen köprülerden biri olan yapı, Hoca Sinan adında Bursalı bir tüccar tarafından yaptırılmıştır. Köprünün yapım tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, 1433 yılından önce yaptırıldığı arşiv kayıtlarında belirtilmektedir.

İki ayaklı ve tek gözlü (kemerli) köprünün yapı malzemesi moloz taştır.

Bursa’nın en önemli derelerinden birisi olan ve şehri ikiye bölen Gökdere üzerindeki Setbaşı, Irgandı ve Boyacıkulluğu köprüleri inşa teknikleri ve konumları itibariyle bulundukları nehir üzerinde bir bütün oluşturmaktadır.

1848 yılında bir onarım geçirmiş olup, günümüzde de Gökdere’nin iki kenarındaki mahalleleri birbirine bağlamaktadır.