Balabancık Hisarı

Hisar, Osman Gazi tarafından 13. yüzyıl sonu ile 14. yüzyıl başında, Bursa’nın fethini kolaylaştırmak ve Prusa (Bursa) Kalesi'ni (günümüzdeki Hisar semti) abluka altına almak amacıyla yaptırılmıştır. Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce şehrin doğusu ve batısında yaptırılan iki hisardan biri olan bu yapı, “Balabancık Kalesi” olarak adlandırılmaktadır. Osman Gazi’nin kardeşi Gündüz Bey’in yakın arkadaşı Balabancık bu kaleye komutan olarak atanmış olduğundan kale bu isimle anılmaktadır.

Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye Balabancık Kalesi’nden, Tophane'de bulunan kurşun kubbeli Saint Elia Manastırı'nı göstererek: “Beni bu gümüşlü kümbeye defnet” vasiyetinde bulunduğu rivayet edilir.

 Hisar, 2005-2006 yıllarında Yıldırım Belediyesi tarafından restore ettirilmiştir.