Osmanlı Padişah Külliyeleri'ni Gezin

Osmanlı’nın kurucu padişahlarının UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren külliyelerini ziyaret edin.
Osmanlı’nın beylikten devlete geçişin filizlerinin yeşerdiği ilk başkent Bursa, devletin 36 padişahından kurucu padişahlar olarak bilinen ilk 6’sının ebedi istirahatgahıdır.