Bedesten'in doğusunda, Kapalı Çarşı'dan kuzeye doğru bir aks şeklinde uzanan çarşı, Dayı Karaca Bey tarafından 86 dükkanlı olarak yaptırılmıştır. Çarşı yangınından en az zararla kurtarılan çarşıdır. Güzel kalem işleri halen mevcuttur. Günümüzde eski işlevini farklı zenginlikler katarak sürdürmektedir.