Yıldırım Camii

Yıldırım Külliyesi’nin merkez yapısı olan Camii, Yıldırım ünvanıyla bilinen Sultan I. Bayezid tarafından 1390-1395 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami; medrese, imaret, hamam, türbe ile darüşşifadan oluşan ve eğimli bir araziye kurulmuş külliyenin en tepesinde yer almaktadır.

“⊥”  plânlı (tabhâneli, zâviyeli) camilerden olan yapının, son cemaat yerindeki ayakları ve bunları birbirine bağlayan, Bursa kemerleri mermere benzeyen kesme taşla örülmüştür. Osmanlı mimarisinde “Bursa kemeri” olarak literatüre geçmiş olan kemer şekli ilk kez bu camide ortaya çıkmaktadır.

Simetrik bir plana sahip olan camide, kubbeler ile örtülü son cemaat yerinden girildiğinde, dinlenme mekânları (tabhâne), buradan da iki büyük kubbe ile örtülü asıl ibadet mekanına geçilmektedir. Yapının çeşitli yerlerinde çini işlemeler, mukarnas süslemeler ile caminin güneydoğu ve güneybatı yönündeki odalarında geometrik motiflerle bezeli ocaklığı bulunan alçı duvar vardır.

Caminin orijinal minareleri, 1855 depreminde yıkılmış, 1963 yılında binadan ayrı olarak bir minare yapılmıştır. 2011 yılında ise yıkılan minareleri aslına uygun olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Bunlara da gözatın