Mudanya sahil şeridinde, yer alan Mudanya Garı, 1849 yılında Fransızlar tarafından gümrük binası olarak inşa edildi.  Daha sonra Bursa’dan Fransa’nın Lyon kentine ham ipek ipliği ihracatını kolaylaştırmak amacıyla Mudanya ve Bursa arasında 42 kilometre uzunluğunda demiryolu hattı inşa edildi. Önceleri gümrük ambarı olarak hizmet veren bina, Mudanya Tren İstasyonu oldu. Bursa – Mudanya arasında uzun yıllar ulaşımı sağlayan, Bursa’da üretilen malların dünyaya ulaşmasında önemli bir işlevi olan Mudanya- Bursa Demiryolu Hattı, TBMM tarafından  10 Temmuz 1953 yılında kapatıldı. Mudanya- Bursa ulaşımını sağlayan trenin kaldırılıp rayların sökülmesi sonucu işlevini yitiren bu ihtişamlı gar binası, 1980’li yılların sonunda restore edilerek otele dönüştürüldü.