Cami avlusunun güney duvarındaki kitabesinden 1677 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. 1975 senesinde eski yapı yıkılıp yerine bugünkü cami yapılmıştır. Kare planlı caminin sekizgen kasnağa oturan büyük bir kubbesi bulunmaktadır. Minaresi de kaidesine kadar yıkılmış ve yeniden yapılmıştır.

Bunlara da gözatın