1870 yılında Bursa eşrafından Tahir Ağa tarafından yaptırılmıştır. Nur Hamamı olarak da bilinir. Çifte hamam tipolojisine uygun olarak inşa edilen hamamda restorasyon çalışmaları sona ermiştir. Hamam günümüzde aslına uygun bir şekilde hizmet vermektedir.