M. Ö. 7. yüzyılda bir İyon Kolonisi olarak Kolofonlular tarafından kurulan Mudanya, önce Mirleia, daha sonra Apameia ve son olarak da Montania olarak adlandırılmıştır. Mudanya adı da Montania isminin değişmesinden gelmiştir. Mudanya; batıda Karacabey, güneyde Bursa, doğuda Gemlik ile komşudur. Kuzeyinde ise Gemlik Körfezi yer alır. Bursa’ya 30 km uzaklıktadır.  Mudanya’ya bağlı 2 mahalle, önceden belde hüviyetindeydi (Tirilye ve Güzelyalı). Mudanya’ya bağlı 36 köy, merkezinde 8 mahalle bulunur. Sürekli göç alan ilçenin nüfusu 100.000’i aşmıştır. Asırlardır önemli bir liman kenti olan Mudanya, günümüzde de “Bursa’nın limanı” görevini sürdürmektedir. Bursa’nın İstanbul ile deniz yolu  bağlantısı Mudanya/Güzelyalı sahilinden gerçekleştirilmektedir. TBMM'nin uluslararası anlamda tanındığı ve ilk diplomatik zaferi olan Mudanya Mütarekesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır.(3-11 Ekim 1922)

Zeytincilik, ilçe halkının birinci derecede gelir kaynağıdır. Ayrıca bağcılık, sebze ve meyvecilik, ayçiçeği, soğan ve tahıl gibi diğer tarımsal faaliyetler de yapılmaktadır. İlçede iş hacminin birçoğunu ithalat-ihracat işlemleri oluşturmaktadır. Son dönemde turizm öne çıkan bir sektördür.