Kükürtlü Kaplıcası

Kükürtlü Kaplıcası, Bursa’nın tarihi en eski ve önemli kaplıcalarından biridir. Küçük Kükürtlü ( Kadınlar Hamamı ) ve Büyük Kükürtlü ( Erkekler Hamamı ) olarak ikiye ayrılır. Bursa Hamamları isimli eserde; bu kaplıcaların Osmanlı hükümdarlarından 1. Murat tarafından, 1389 yılında vakıf olarak bağışlandığı ifade edilmektedir. Bursa kent merkezinde bulunan Kükürtlü Kaplıcaları, Çekirge Caddesi’nin ovaya bakan kesiminde, 23.173 metrekarelik bir alanda, deniz yüzeyinden 190 metre yüksekliktedir.