İznik II. Murad Hamamı

İznik 2. Murad Hamamı’nın plan şekli, yapım tekniği ve erkekler kısmı giriş eyvanının Yeşil Cami’ye, soğukluk kubbe kasnağının ise Eski Kaplıca’ya benzetilmesi nedeniyle 14. Yüzyıl sonu ile 15. Yüzyıl başlarında inşa ettirildiği düşünülmektedir. Osmanlı hamam mimarisinde çifte hamam olarak planlanan hamamın erkekler bölümü günümüzde halen kullanılmaktadır.