Geruş Sinagogu

Geruş Sinagogu, 16. yüzyıl başlarında, II. Selim döneminde inşa edilmiştir. 15. yüzyılın sonlarında İspanya'dan göçe zorlanan ve Sultan II. Bayezid tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na kabul edilen Sefarad Yahudilerinin ilk kafileleri Bursa'ya yerleştirilmiştir. İbranicede Geruş sözcüğü "kovulmuş, sürgün edilmiş" anlamına gelir. Enine dikdörtgen şeklindeki ana mekânın zemini mermer kaplı olup ahşap oturma yerleri çepeçevre duvar diplerinde ve ortada daire şeklinde dizilmiştir. Bağdadî bir kubbesi bulunan 100-150 kişilik Geruş Sinagogu’nun yapısı son derece sağlam ve bakımlıdır.