Panagia Pazariotisa kilisesi olarak inşa edilmiştir. Aynı adı taşıyan mahallede bulunur. Dikdörtgen planlı ve kapalı yunan haçı şeklinde yapılmış olan bu yapı, 1922 yılında camiye dönüştürülmüştür. Duvarları düzgün kesme taş ile örülmüş olan cami, halen ibadete açık durumdadır.

Bunlara da gözatın