Alipaşa Mahallesi’nde 19. yüzyıldan kalma sivil mimari örneği olan ‘Gazzeli Ahmed Efendi Konağı’ aslına uygun bir şekilde edilerek bir kültür merkezi haline getirilmiştir. 2 kat olan tarihi yapının içerisinde 1 idari oda, 1 sofa, 1 süreli yayınlar odası ve binanın orijinalinde de yer alan başoda yer almaktadır.