Eşsiz İznik Çinileri'nin Yapılışını İzleyin

Medeniyetlerin başkenti İznik’te bir çiniciler çarşısına uğrayın.

Bursa’nın İznik ilçesi birçok medeniyete başkentlik yapmış olan bir kenttir. Aynı zamanda çininin de başkentidir. Bu muhteşem sanat, usta ellerde hayat bularak 14. ve 15. yüzyıllarda altın dönemini yaşamıştır. Dönemin birçok cami ve saraylarının bezenmesinde kullanılan çini, bu yapıların ihtişamını daha da artırmıştır. % 80 kuvars (Quartz) yani yarı değerli taş minareli içerdiği için seramik literatürüne, “Üretilmesi İmkânsız Seramik” olarak girmiştir. Sanatkârlar, yaşadıkları dönemin sosyal yaşantısını, inançlarını motiflerle sembolize ederek çinilere işlemişlerdir. 

Barış ve sevginin simgelerinin renkler ve motiflerle anlatıldığı çini, günümüze aktarılmış olan tarihi ve kültürel miraslarımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.