Ermeni Kilisesi

Kilisenin yapılış tarihi ve yaptıranı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Cumhuriyet’in ilanı öncesinde bu semtte yaşayan Ermeni nüfus için 19. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği görüşü hakimdir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yaşanan mübadele sonrasında Ermeni nüfusun ülkeden ayrılmasıyla özgün işleviyle kullanılmayan yapı özel mülkiyete geçmiş, daha sonraları dokuma fabrikası olarak kullanılmıştır.

Doğu-batı ekseninde uzanan yapı bazilikal planlıdır. 19. yüzyıl mimari özelliklerini taşımaktadır.