Demirtaş Paşa Hamamı

14. yüzyıl’ın sonlarında Demirtaş (Kara Timurtaş) Paşa’nın oğlu Oruç Bey tarafından Kara Timurtaş Paşa adına yaptırılmıştır. Kara Timurtaş Paşa Yıldırım Bayezid dönemi devlet adamlarından olup külliye halinde inşa ettirilen yapılardan günümüze cami ve hamam gelebilmiştir.

Doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş, bir “tek” hamamdır. Dikdörtgen planlıdır. Soğukluk kubbesi 16 metreye varan çapı ile II. Murad devri sonlarına kadar Osmanlı’nın yaptığı en büyük ikinci kubbedir. Soğukluktan tonoz ve kubbe ile örtülü ılıklığa, oradan da büyük bir kemerle sıcaklığa geçilmektedir. 16. yüzyılda harap durumda olan hamamın bütün mermerleri ve taşları 1552 yılında Sadrazam Rüstem Paşa’ya satılarak Yeni Kaplıca’nın inşasında kullanılmıştır. Yapının son onarımı 2010’da yapılmıştır.