Çakırağa Hamamı

Sultan II. Murad döneminde (1421-1451), Bursa subaşısı olan Çakır Ağa tarafından yaptırılmıştır.  Bursa subaşılığından sonra Fatih Sultan Mehmed döneminde de subaşılık yapmış olan Çakır Ağa, bu hamamı İstanbul-Silivri’deki imaret ve zaviyesine gelir olarak vakfetmiştir.

Hamam, kadınlar ve erkekler kısmı olarak inşa edilmiş orta büyüklükte bir çifte hamamdır. Kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk (soyunmalık), ılıklık, sıcaklık, halvet, su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır. Hamam 1677 ve 1962 yıllarında onarım görmüş olup, günümüzde özgün işlevini devam ettirmektedir.