Bursa Mevlevihanesi

1615 yılında Sultan I. Ahmed’in emriyle Karaman Larendeli Cünûnî Ahmed Dede tarafından inşa ettirilen Mevlevihane, asitane olarak tanımlanan büyük dergâhlardandı. Cümle kapısından girildiğinde sağda türbe, solda derviş hücreleri ve şeyh dairesi bulunuyordu. Daha ileride ise harem dairesi vardı. 16 direkli semahanesi, Sultan Abdülmecid için yapılan hünkâr dairesi, meydan odası ve derviş hücreleri ile Osmanlı sanatının son dönemine ait Barok stilde bir yapıydı. Bursa Mevlevihanesi, 1925’te tekkelerin kapatılmasına kadar faaliyet göstermiştir. Günümüzde var olan türbe ise 1958 yılında inşa edilmiş olup içerisinde on dört adet kabir bulunmaktadır.