Alaaddin Bey Cami

Cami, Orhan Gazi’nin kardeşi Alaaddin Bey tarafından Bursa’nın fethedildiği 1326 yılında yaptırılmış olup, Bursa’da Osmanlıların ilk camisi olarak kabul edilmektedir.

Orhan Gazi’nin ağabeyi olduğu halde beylikten feragat ederek yerini kardeşi Orhan Bey’e bırakan Alaaddin Bey, Bursa’da ilk hayır eseri yaptıranlardandır.

Tipik bir Erken Osmanlı dönemi camisi olan yapı, asıl ibadet mekânı ve üç bölümlü son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen planlıdır. Son cemaat yeri bölümleri, birbirine tuğla örgülü sivri kemerlerle bağlanan, Bizans dönemine ait korint ve iyon tarzında başlıkları olan sütunlarla taşınmaktadır. Minberinin Pınarbaşı’ndaki Mevlevihane’den getirildiği bilinmektedir. Caminin avlusunda haziresi, dış duvarında ise duvara gömülü sivri kemerli bir çeşmesi yer almaktadır.

Bunlara da gözatın