Mehter önce Bursa’da kuruldu

0
3601

Mehter Takımı, bando takımıdır. Kökeni Anadolu Selçukluları´na kadar uzanmaktadır. Orhan Bey’in Bursa´nın fethinden sonra, Bursa Mehterhanesi’ni kurduğu kabul edilir. Osman Gazi’nin yeğeni Ak Timur da, bir anlamda ilk mehter başı sayılabilir. Çünkü, mehterin düzenleme işi, bu kişiye verilmiştir. Mehter yürüyüşünde sağ adımla başlanan yürüyüşlerde, her üç adımda bir durularak sağa sola selamlar verilir. Bir mehter takımı 64 kişiden oluşur. Mehterin başındaki şefe mehter başı denilmekte olup, bu kişi zurna çalmaktadır.

Mehterde, sekiz zil çalan “zilzen”, sekiz nakkare çalan “nakkarezen”, sekiz boru çalan“boruzen”, sekiz tabl çalan “tablzen” ve dokuz çavuş bulunmaktadır. 1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla, mehter takımları da ortadan kaldırıldı, yerine bugünkü gibi bando takımları oluşturuldu. Cumhuriyet döneminde ilk kez 1963 yılında kurulan Bursa Mehter Takımı, 1991 yılında örgütlenerek yeniden düzenli olarak faaliyete geçmiştir. Türkiye’nin önemli müzik topluluklarından Bursa Mehter Takımı, birçok uluslararası etkinlikte yurtiçi ve dışında Türkiye’yi temsil etmektedir.

Web:  http://www.bursa.com.tr/mehter-once-bursada-kuruldu-921.html

 

LEAVE A REPLY