Yıldırım Bayezid Sempozyumu 23 Ekim’de

0
1263

Sempozyum ile söz konusu dönemdeki araştırma ve tartışma konularının belirli başlıklar ve belirli temalar etrafında sunulması amaçlanmaktadır. Bu sebeple dönemle ilgili araştırma ve tartışmaların analitik bir bakış açısıyla bütüncül bir şekilde ele alınması sonraki dönem çalışmalarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için de son derece mühimdir. Nitekim Yıldırım Bayezid döneminde yaşanan başarı ve başarısızlıkları hesaba katmadan girişilecek tarihsel değerlendirmeler hem kuruluş dönemindeki Osmanlı Devleti’ni anlamamızda yetersiz kalacak hem de yükselme dönemini yeterince anlamayı zorlaştıracaktır. Zira farklı toplumsal yapıların eklemlenmesi, üretim tarzının dönüşerek klasik haline dönüşmesi gibi pek çok kuramsal tartışmaları içeren çalışmalar bu dönem üzerinde yükselmiştir. Dolayısıyla bu sempozyum, sözü edilen araştırma ve tartışmalarla dönemin karmaşık ve dinamik yapısına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

LEAVE A REPLY