Seyyid Usul Tekkesi

0
4980

Bursa’da XV. yüzyılda, Emir Sultan, Seyyid Nasır, Seyyid Nimetullah, Ali Dede ve Baba Zâkir gibi dervişlerle beraber Buhara’dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul Dergahı (Külliyesi) günümüze kadar kısmen ayakta kalan ender yapılardan birisidir. Külliyenin kurucusu Seyyid Usul’dur.

Peri Peyker Cafer Çelebi tarafından, külliyenin yan tarafına yaklaşık 1555 yılında medrese binası ilave edilmiş ve külliye bir müddet medrese binası olarak hizmet vermiştir.

1216/1801 tarihinde Bursa’da büyük bir yangın çıkmış ve yangında Bursa’nın birçok yapılarıyla birlikte medrese olarak kullanılan Seyyid Usul Dergâhı da yanmıştır. Şeyh Mehmed Emin Zuhuri Efendi, dergâhın boş kalan arsasının üzerine bir tevhidhane ile birkaç odadan oluşan dergâhı yeniden yaptırmıştır.

30 Kasım 1925 günü yürürlüğe giren bir kanunla tüm tekke ve zaviyelerle beraber Seyyid Usul Dergahı’ ndaki resmi hizmetler de sona ermiştir. Bu tarihten sonra kendi haline terk edilen bina, zamanla bakımsız kalarak tevhidhanesi yıkılmış, son şeyh hayatta oldukça ailesi ile ikameti devam etmiş, daha sonra Vakıflar Müdürlüğü’nün mensuplarına lojman olmuş, tamamen terk edildiğinde ise kiralanıp ikametle günümüze kadar getirilmiştir.

Restorasyon çalışmaları sonrasında hizmete açılmış olan Seyyid Usul Kültür Merkezi, huzur verici atmosferiyle ziyaretçilerin hoş sohbetler edebileceği, edebiyat söyleşileri, imza günleri ve dinletilerin takip edilebileceği bir mekan haline gelmiştir.

Bahçede bulunan haziredeki kabir taşları orijinal haliyle günümüze kadar gelebilmiştir.

 

LEAVE A REPLY