MUDANYA / TEKKE-İ CEDİDİ CAMİİ

0
3691

Cami avlusunun güney duvarındaki kitabesinden 1677 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. 1975 senesinde eski yapı yıkılıp yerine bugünkü betonarme cami yapılmıştır. Kare planlı caminin sekizgen kasnağa oturan büyük bir kubbesi vardır. Minaresi kaidesine kadar yıkılmış olduğundan yeniden yapılmıştır.

Hasan Bey Camii: Kitabesinden anlaşıldığına göre, cami 1652-1653 tarihinde Mirliva-i Hasan Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı yapının duvarları moloz taş ve ahşap hatıllı olarak işlenmiş, ahşap çatısı kiremitle örtülüdür. Kuzeybatıda tek şerefeli minare, minarenin kuzeyinde de kitabeli bir çeşme bulunmaktadır.

 

LEAVE A REPLY