Hançerli Medresesi

0
5831

II. Bayezid’in oğlu Sultan Mahmud’un kızı Fatma Sultan tarafından XVI. Yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Yardımseverliği ile tanınan Fatma Sultan’ın Bursa, Istanbul, Edirne, Trablusşam ve Kayseri’de çok sayıda vakfiyyesi olduğu bilinmektedir. Kamil Kepecioğlu tarafından kaleme alınan Bursa Kütüğü’nde Fatma Sultan ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır. “Hançerli Fatma Sultan diye meşhurdur. II. Bayezid’in oğlu Sultan Mahmud’un kızıdır…… Hayırsever bir kadındı. Bursa’da Musa Baba mevkiinde bir medrese ve bir hamam ve Sarı Abdullah Mahallesinde bir mektep yaptırmıştı. Çekirge’de de bir medrese yaptırmıştı…….. 1532’de vefat eylemiş ve Eyüp’teki türbesine gömülmüştür…… Fatma Sultan’a ‘Hançerli’ dendiği gibi ‘Hanzade Sultan’ dahi diyorlar.”
Hançerli Medresesi, tek yapı olarak inşa edilmiş olan medreselerdendir. Yapı uzun süre amacına uygun olarak hizmet vermiş, zamanla vakıf mütevellilerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle bakımsız, harap vaziyette kalmıştır. Yangın ve depremlerden dolayı zarar görerek kullanılamaz hale gelen yapıdan günümüze sadece kısmen doğu beden duvarı ulaşabilmiştir.
Kalan bölümleri tamamen toprak altında bulunan yapıda, Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülen araştırma kazısı ile medreseye ait tüm izler ve temeller tespit edilmiş ve plan şeması çıkartılabilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda restitüsyon tabanlı bir rekonstrüksiyon projesi hazırlanmıştır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi eserlerin yeniden ihya çalışmaları kapsamında, temel kalıntıları uyarınca hazırlanan Rekonstrüksiyon planı doğrultusunda başlanan yeniden inşa süreci 2016 yılında tamamlanmıştır.

Klasik Medrese mimarisi özelliklerine sahip yapı, 14 oda ve bir eyvan/dershane olarak inşa edilmiştir. Ana girişi kuzeyden olan bir dikdörtgen avlu, avlunun iki uzun kenarına yerleşmiş altışar oda/hücre, dikdörtgenin diğer kısa kenarı olan güney yönünde iki oda/hücre ve bir ana eyvan/dershane bulunmaktadır. Ana eyvan dışında avlu ‘U’ formunda revakla çevrelenmiştir. Girişleri avludan sağlanan odalarda dış cepheye açılan birer pencere, niş ve ocak yer almaktadır. Beden duvarları 85- 90 cm. kalınlığında almaşık dokudan oluşmuştur. Örgü; iki sıra tuğla, bir sıra taştan oluşmaktadır.
Aslına uygun biçimde yeniden inşa edilen Hançerli Medresesi; çeşitli toplantı ve kültürel etkinliklerin yapılmasına uygun şekilde düzenlenmiş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kent kültürüne kazandırılmıştır.

Yapı; 2016 yılından itibaren kent kültürüne katkılarını “Hançerli Medresesi Kültür Merkezi” adıyla sürdürmektedir.

LEAVE A REPLY