Hamidiye Sanayi Mektebi

0
2731

Şehir merkezindeki Sanayi Mektebi, daha önceleri “Islahhane” adıyla Filboz Mahallesi’nde, “Türkmenoğlu Konağı” adıyla bilinen binada 1869 (1286) yılında açılmıştır. Bu okul 1881 (1298) yılında başka bir konağa, 1884’te kız rüşdiyesinin alt katına ve 1885’te postanenin karşısındaki tiyatro binasına ve sonra da bazı yerlere nakledilmiş, nihayet 1897’de bugün bulunduğu Hisar Mahallesi’ndeki yerine taşınmıştır. Gece eğitimi verilen ve 200 öğrencisi bulunan mektepte bilinen derslerin dışında marangozluk, terzilik, kunduracılık, demircilik, mücellitlik sanatlarının öğretildiği ve okulun mükemmel bir bandosunun bulunduğu bilinmektedir. Bu mektep günümüzde Tophane Endüstri Meslek Lisesi olarak öğretim vermektedir.

 

LEAVE A REPLY