EMİRSULTAN KÜLLİYESİ

0
29603

Külliye bir padişah külliyesi olmamakla birlikte “Sultan Külliyesi” olarak anılan önemli bir dinin ziyaret yeridir. Özellikle, önemli dini günlerde insanların ziyarete geldikleri külliyede, cami ve türbesinde her gün mevlit okutulmaktadır. Bursalılar düğün, sünnet gibi cemiyetlerini yapmadan önce Emir Sultan Hazretleri’nin türbesini ziyarete gelip dualar etmektedirler. Hem manevi hem de sahip olduğu tarihi dokusu ile Emir Sultan Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen cami ve türbeler arasında İstanbul’daki Eyüp Sultan Türbesi’nden sonra ikinci sırayı almaktadır.

Emir Sultan Camii

Yıldırım Bayezid’in kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Emir Sultan adına yaptırılan cami, Bursa camileri arasında en büyük kubbeye sahip olandır. 1795 yılında tamamen yıkılan kubbesi, 1804 yılında III. Selim tarafından yeniden yaptırılmıştır. Oldukça geniş bir avlusu olan Emir Sultan Camii, ziyarete gelenleri ilk olarak bu geniş avluda karşılamaktadır.

Emir Sultan Türbesi

Üç Osmanlı sultanı dönemlerinde yaşamış ve sufilikte velilik rütbesini kazanan Emir Sultan Hazretleri’nin türbesinin Müslüman dünyasında beşinci makam olduğu ileri sürülmektedir. Peygamber soyundan geldiği için “Emir”, gönülleri fethettiği için “Sultan” unvanı almıştır. Türbe yapısal olarak özgünlüğünü yitirmiştir. Ancak sahip olduğu manevi değerinden hiçbir şey kaybetmeyerek günümüze gelmiştir.

Açılış Zamanı:  08:00 – 17:00

Web:  http://www.bursa.bel.tr/emir-sultan-kulliyesi/sayfa/748/

 

PAYLAŞ
Previous articleTirilye
Next articleORHAN KÜLLİYESİ

LEAVE A REPLY