Darü’l-muallimin (Erkek Öğretmen Okulu)

0
2483

Sıbyan ve ibtidai mekteplere muallim yetiştirmek amacıyla Bursa’da 1883 (1300) yılında açılan bir Darü’l-muallimin mevcut ise de daha faydalı olmak için ayrıca leyli (gece eğitimi verilen) bir Medrese-i Muallimin kurulması da kararlaştırılmıştır. Burada yetişecek muallimlerin medresede bulundukları müddetçe, buraya bağlı olan ibtidai mektepte fiilen eğitim-öğretime katkı vermeleri istenmiştir. Bu medrese ve buna bağlı olan ibtidai mektebin açılışı 1904 (1322) tarihinde gerçekleştirilmiştir. Darü’l-muallimin, günümüzde Çelebi Mehmet Lisesi’nin bulunduğu yerde inşa edilmiştir.

LEAVE A REPLY